Het toekomstplan

In de aanloop naar de oprichting van Groen&Co hebben burgers uit onze dorpen zich op verschillende momenten verzameld om van gedachten te wisselen. Deze gesprekken hebben geleid tot dit eerste ambitieus toekomstplan. Een plan dat duidelijk de looptijd van één bestuursperiode overstijgt.

We vatten het plan voor u hieronder samen.

Zoek je de concrete programmapunten van Groen&Co? Klik dan op onderstaande knop.


Samen beslissen, innovatief besturen

Een beleid voeren doe je op een menselijke manier, samen met je burgers. Groen&Co geeft daarom rechtstreekse inspraak- en participatiemogelijkheden aan iedereen: jong en oud, verenigingen en ondernemingen. Iedereen krijgt een eerlijke kans om zijn/haar stem te laten horen. Iedereen krijgt een eerlijke kans om zijn/haar ideeën om te zetten in acties. Acties die onze straten, onze dorpen en onze gemeente beter maken.

Groen&Co vindt betrokkenheid en transparantie belangrijk, zeker voor beslissingen die iedereen aanbelangen. Daarom gaan we voor maximale inspraak die ingebouwd zit in het ontwerp van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zet hierbij de krijtlijnen uit en begeleidt burgers om dit vorm te geven in elk dorp.


We wonen hier graag

Groen&Co wil voor elke deelgemeente van Kruisem een weloverwogen toekomstbeeld. We maken samen keuzes in ons ruimtegebruik en opteren om vooral in de dorpskernen de toekomstige woonbehoeften in te vullen. Zo kunnen we het sociaal contact stimuleren en de natuur als ademruimte vrijwaren. Mooie dorpskernen in het groen. Door toekomstgericht te herbestemmen, renoveren of bouwen. Door te kiezen voor klimaatvriendelijke oplossingen, op maat van de inwoners én het platteland. Oplossingen die goed zijn voor onze gezondheid, ons samenleven, ons dorpszicht en het milieu.

Rustig genieten van het groen

We leven in een prachtige streek met nog veel open ruimte. Groen&Co wil dit versterken door iedere inwoner van Kruisem vlot toegang te geven tot bos, natuur en rust. Groene ruimte, zo dicht mogelijk bij of tot in de dorpskernen. We stellen voor om een fractie van de grond in eigendom van de gemeente en het OCMW in te zetten voor publiek nut: (re)creatieve buitenplekken voor jongeren, (speel)bossen, dorpsboomgaarden, kleine parken, beekvalleien, zelfplukboerderijen, natuurgebieden, …

Een levendig dorp

Een dorp dat leeft is een dorp dat werkt én geniet. Groen&Co zet in op werken in en dicht bij huis, ook voor zij die moeilijk aan de slag geraken. Door het herbestemmen, delen, combineren, tijdelijk invullen van gebouwen bieden we lokale handelaars, ondernemingen en verenigingen kansen om werk en andere bedrijvigheden in het dorp mogelijk te maken. Bezige maar tegelijk ook levendige dorpen met een bloeiend economisch weefsel en sterke verenigingen.

Kruisem ligt om de hoek

Gemeentelijke diensten, winkels, sociale voorzieningen, gezellige ontmoetingsplaatsen, kinderopvang, … zijn nabij in elke dorpskern van Kruisem. Groen&Co ziet in elke dorpskern een levendig KRUISpunt. Een aangename ontmoetingsplek waar verschillende diensten met elkaar verbonden worden: een post- en pakjespunt, een mobiel burgerloket, een bib-punt, afhaalpunt voor korte keten, elektrische deelauto’s en -fietsen, carpooling, nieuwe vormen van (openbaar) vervoer, etc...

Vlot en veilig op weg

Groen&Co maakt in en tussen de dorpskernen aangename en veilige verplaatsingen mogelijk, te voet en met de fiets (wegels, fietspaden en fietsstraten). Vlot en veilig naar werk, school, ontspanning, winkels, … Bij het (her)inrichten van wegen en dorpskernen geven we voorrang aan voetgangers, fietsers en mensen met een beperkte mobiliteit.

Werken aan gezonde en lokale voeding

Kruisem en landbouw gaan samen. Groen&Co ondersteunt initiatieven van rechtstreekse boerderijverkoop (korte keten) en milieuvriendelijke landbouwtechnieken. Zo creëren we nieuwe en duurzame kansen voor de landbouw. We gaan voor lokale gezonde voeding. Bij de burgers maar ook bij onze scholen, crèches, woonzorgcentra, op lokale feesten en vakantiekampen. Veerkrachtige lokale producenten als hofleveranciers voor de inwoners van onze negen dorpen.

Iedereen mee

In Kruisem valt niemand uit de boot. Groen&Co wil extra steun bieden aan organisaties, verenigingen en zelfs individuele burgers (bv. mantelzorgers) die zich inzetten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. We zoeken samen naar antwoorden voor wie te maken krijgt met armoede, ziekte of invaliditeit, werkloosheid, eenzaamheid, … We zijn in Kruisem niet alleen solidair met de hulpbehoevenden van onze eigen stek, maar met iedereen die hulp nodig heeft.


Kruisem in de wereld

Groen&Co wil met Kruisem verder kijken dan de eigen gemeente. Een dorp is al lang geen eiland meer. De wereld ligt om de hoek en zit soms letterlijk in onze broekzak: nog nooit eerder wisten we zo snel wat er zich aan de andere kant van de wereld afspeelt. We zijn allemaal verbonden met elkaar. We willen samen met alle inwoners van Kruisem genieten van die grote geglobaliseerde wereld. Door samen te werken over alle grenzen heen. We wisselen inzichten en kennis uit, wat ons kan helpen met onze lokale vraagstukken. Onze lokale economie kan ook elders haar waarde hebben. Maar Groen&Co wil van onze wereld anderzijds ook een vreedzame en sociaal rechtvaardige wereld maken. Kruisem is een dorp van wereldburgers.
Scroll naar top