Toegankelijk bos & trage wegen

Onze prachtige groene streek versterken door iedereen in Kruisem vlot toegang te geven tot bos en natuur? Daar zet Groen&Co op in. Want bos doet leven!

Voor elk van de 9 dorpskernen van Kruisem analyseerden we de nabijheid van een toegankelijk bos én de bereikbaarheid via aangename en veilige ‘trage wegen’. Slechts 3 van de 9 dorpen scoren goed qua nabijheid van toegankelijk bos. In slechts één dorp (Lozer) is het aanwezige bos ook goed ontsloten via trage wegen.

9 dorpen, 9 kaarten

Groen&Co maakte 9 kaarten, voor elk dorp één. Enerzijds om de huidige situatie in kaart te brengen en een aantal suggesties te doen, anderzijds om inspraak en ideeën aan te wakkeren. We hopen dat inwoners van deze dorpen de analyses kunnen verrijken en het volgende gemeentebestuur met deze kaarten aan de slag kan gaan.

Goeie mogelijkheden voor bos in de buurt 

Er liggen heel wat kansen voor toegankelijk bos in het nieuwe Kruisem. Zo vonden we een zeer concrete optie vlak bij de dorpskernen van Huise, Lede en Wannegem. Ook in Ouwegem moet dringend in actie geschoten worden. Daar zijn zowel bos als trage wegen verdwenen uit het landschap.

In Nokere, Zingem en Kruishoutem koppelen we mogelijkheden voor nieuwe bossen of uitbreiding van bestaande bossen aan voorstellen voor trage wegen. Groen&Co pleit immers voor een (her)opwaardering van het netwerk van trage wegen. Zowel voor recreatieve als voor functionele verbindingen, te voet en met de fiets. Maar ook om de dorpskernen op een aangename en veilige manier te verbinden met bos, natuur en rust. Tot slot zetten we in Lozer en Marolle in op een veilige toegang tot het Lozerbos. Ook hier trekken we het breder dan trage wegen: er moét werk gemaakt worden van een afgescheiden fietspad langsheen de Passionistenstraat.

Gronden van OCMW en gemeente inzetten voor publiek nut:

De OCMW’s van Zingem en Kruishoutem, Gent en Oudenaarde hebben – net als de Gemeente en zelfs de Kerkfabriek – zeer veel gronden in eigendom op grondgebied Kruisem. Een deel van deze gronden zijn goed gelegen om voor publiek nut ingezet te worden.

Samen met de inwoners van Kruisem onderzoekt Groen&Co welke van die gronden het potentieel heeft om te worden ingezet voor publiek nut: mooie voorbeelden zijn (speel)bos, ontmoetingsplekken voor jongeren, dorpsboomgaarden, kleine dorpsparken, beekvalleien, zelfplukboerderijen, trage wegen, ...

Bovendien biedt de fusie een kans om in te zetten op een aantal investeringen die de levenskwaliteit van iedere Kruisemnaar substantieel verbetert. De financiële ademruimte (bijna 8 miljoen euro schuldovername door de Vlaamse Overheid) laat ons toe om daar nu werk van te maken. Die kans moeten we met beide handen grijpen.

Scroll naar top