Gemeenteraad

subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Indienen projectvoorstel subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: De fusie versterkt de nood aan een geïntegreerde toekomstvisie voor de schaarser wordende ruimte in de nieuwe gemeente Kruisem. Het subsidie- en samenwerkingstraject van het Departement Omgeving biedt een kans om de huidige structuurplannen van …

subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (GR 11/2/19) Lees verder »

actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Bijkomende actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem, i.f.v. het behoud en versterking van een gevarieerd en waardevol landschap in de komende decennia . Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: Het Kruisemse  platteland heeft  nog  waardevolle cultuurlandschappen,  die bestaan  uit  een unieke  mix  van (kleinschalige) landbouw, karakteristieke natuur en landschapselementen,  en typisch onroerend erfgoed. Bomenrijen, heggen, houtkanten, …

actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem (GR 11/2/19) Lees verder »

SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Ondertekening SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ voor steden en gemeenten. (http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Engagementsverklaring.aspx) Door dit te tekenen, engageert Kruisem zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDG’s). Hiermee toont het bestuur aan dat ze ook hun schouders zetten onder de lokale vertaling van deze doelstellingen. Aanvullende dagorde van Vanessa Badisco – raadslid Toelichting: Op 25 september 2015 ondertekende …

SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ (GR 11/2/19) Lees verder »

Opcentiemen (GR 14/1/19)

punt 7 – Goedkeuren opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen – termijn 2019 tot en met 2025. Vragen van Vanessa Badisco – raadslid Sinds het decreet (2017) inzake het beleid rond verwaarloosde woningen en gebouwen en ongeschikte en/of onbewoonbare woningen werd de bevoegdheid …

Opcentiemen (GR 14/1/19) Lees verder »

Uitkleuren jachtgebied (GR 14/1/19)

Voorstel voor bijkomend agendapunt Uitkleuren gemeentelijke eigendommen als jachtgebied, informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving, voorstel om actie te nemen voor opschoning van de jachtgebieden in de dorpskernen van Kruisem Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting N.a.v. het in 2014 goedgekeurde jachtadministratiebesluit is sinds 2017 via www.geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden …

Uitkleuren jachtgebied (GR 14/1/19) Lees verder »

Scroll naar top