Gemeenteraad

Inspraak boert achteruit in Kruisem. Groen&Co vraagt een ommekeer.

De partij Groen&Co zag haar voorstellen voor meer inspraak de voorbije gemeenteraden steeds weggestemd.  “We willen de inspraak van de burgers in Kruisem verhogen”, zegt Groen&Co gemeenteraadslid Peter Depauw. “Helaas stellen we vast dat het nu de verkeerde kant opgaat.” Meer inspraak was één van de hoofdredenen voor het oprichten van een nieuwe partij Groen&Co …

Inspraak boert achteruit in Kruisem. Groen&Co vraagt een ommekeer. Lees verder »

Amendement aan agendapunt 3 ‘reglement kermisactiviteiten’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren van het gemeentelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen. Amendement van Martje Verbeeck – raadslid Toelichting amendement: Kermissen zijn een plaats van amusement en vertier voor jong en oud. Om dit voor iedereen aangenaam en veilig te houden, is een duidelijk reglement hiervoor belangrijk. Vanuit Groen&Co vinden we dit geen plaats …

Amendement aan agendapunt 3 ‘reglement kermisactiviteiten’ (GR 08/4/19) Lees verder »

Amendement B aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren reglement op inspraak . Amendement van Peter Depauw – raadslid Toelichting amendement: Het vorige Gemeentedecreet introduceerde de mogelijkheid voor inwoners om hun voorstellen en vragen in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad en om dat agendapunt ook zelf toe te lichten tijdens de zitting. Dat Gemeentedecreet legde daarvoor een handtekeningendrempel op. Het …

Amendement B aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19) Lees verder »

Amendement A aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren reglement op inspraak – Vragenkwartier. Amendement van Peter Depauw – raadslid Toelichting amendement: Het vorige Gemeentedecreet introduceerde de mogelijkheid voor inwoners om hun voorstellen en vragen in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad en om dat agendapunt ook zelf toe te lichten tijdens de zitting. Dat Gemeentedecreet legde daarvoor een handtekeningendrempel op. …

Amendement A aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19) Lees verder »

Amendement aan agendapunt 8 ‘Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur: goedkeuren statuten.’ (GR 08/4/19)

Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur: goedkeuren statuten. Amendement van Peter Depauw – raadslid Toelichting amendement: De samenstelling van de Minaraad uit het voormalige Zingem lag meer in lijn met de bepalingen zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die de Vlaamse overheid afsloot met de Gemeenten. Dit was voor vele lokale minaraden en milieuraden de …

Amendement aan agendapunt 8 ‘Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur: goedkeuren statuten.’ (GR 08/4/19) Lees verder »

PRINCIPIEEL INSTEMMEN MET BURGERBUDGET (GR 11/3/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Principieel instemmen met een burgerbudget. Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: Op basis van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), artikels 41 en 304, §6, is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden vast te stellen, waaronder het college van burgemeester en schepenen het beheer …

PRINCIPIEEL INSTEMMEN MET BURGERBUDGET (GR 11/3/19) Lees verder »

VRAAG M.B.T. LEEGSTAND (GR 11/3/19)

SCHRIFTELIJKE VRAAG M.B.T. LEEGSTAND Vanessa Badisco – raadslid Toelichting: Goedkeuren reglement tot opmaak en bijhouden van het gemeentelijk leegstandsregister. Goedkeuren belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen (termijn 2019 tot en met 2025). Naast het invoeren van een heffing op leegstaande gebouwen en woningen en het bijhouden van een inventaris kunnen we als gemeente …

VRAAG M.B.T. LEEGSTAND (GR 11/3/19) Lees verder »

BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT & ENERGIE (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Ondertekening Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie. Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Lokale overheden hebben een …

BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT & ENERGIE (GR 11/2/19) Lees verder »

Earth Hour (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Kruisem neemt op zaterdag 30 maart 2019 deel aan Earth Hour en informeert/sensibiliseert inwoners om ook deel te nemen aan deze actie. Aanvullende dagorde van Vanessa Badisco– raadslid Toelichting: Earth Hour is de grootste symbolische actie voor het klimaat ter wereld, georganiseerd door het WWF (World Wide Fund for Nature). Earth Hour verzamelt …

Earth Hour (GR 11/2/19) Lees verder »

Informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving. Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: N.a.v. het in 2014 goedgekeurde jachtadministratiebesluit is sinds 2017 via geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden beschikbaar. Voor onze gemeente blijkt dat bijna gans Kruisem werd ingekleurd als jachtgebied. Scholen, speeltuintjes, jeugdlokalen, voetbalvelden, parochiezalen, en hele woonwijken zijn …

Informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving (GR 11/2/19) Lees verder »

Scroll naar top