Pablo Rosseau

subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Indienen projectvoorstel subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: De fusie versterkt de nood aan een geïntegreerde toekomstvisie voor de schaarser wordende ruimte in de nieuwe gemeente Kruisem. Het subsidie- en samenwerkingstraject van het Departement Omgeving biedt een kans om de huidige structuurplannen van …

subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (GR 11/2/19) Lees verder »

actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Bijkomende actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem, i.f.v. het behoud en versterking van een gevarieerd en waardevol landschap in de komende decennia . Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting: Het Kruisemse  platteland heeft  nog  waardevolle cultuurlandschappen,  die bestaan  uit  een unieke  mix  van (kleinschalige) landbouw, karakteristieke natuur en landschapselementen,  en typisch onroerend erfgoed. Bomenrijen, heggen, houtkanten, …

actie voor kleine landschapselementen en bossen in Kruisem (GR 11/2/19) Lees verder »

SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT. Ondertekening SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ voor steden en gemeenten. (http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Engagementsverklaring.aspx) Door dit te tekenen, engageert Kruisem zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDG’s). Hiermee toont het bestuur aan dat ze ook hun schouders zetten onder de lokale vertaling van deze doelstellingen. Aanvullende dagorde van Vanessa Badisco – raadslid Toelichting: Op 25 september 2015 ondertekende …

SDG-engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ (GR 11/2/19) Lees verder »

Scroll naar top