Jens Pas

Opcentiemen (GR 14/1/19)

punt 7 – Goedkeuren opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen – termijn 2019 tot en met 2025. Vragen van Vanessa Badisco – raadslid Sinds het decreet (2017) inzake het beleid rond verwaarloosde woningen en gebouwen en ongeschikte en/of onbewoonbare woningen werd de bevoegdheid …

Opcentiemen (GR 14/1/19) Lees verder »

Uitkleuren jachtgebied (GR 14/1/19)

Voorstel voor bijkomend agendapunt Uitkleuren gemeentelijke eigendommen als jachtgebied, informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving, voorstel om actie te nemen voor opschoning van de jachtgebieden in de dorpskernen van Kruisem Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid Toelichting N.a.v. het in 2014 goedgekeurde jachtadministratiebesluit is sinds 2017 via www.geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden …

Uitkleuren jachtgebied (GR 14/1/19) Lees verder »

Participatief besturen: praatbaraken of luistergroepen?

De Standaard pakt dit weekend uit met de boodschap dat de participatieve democratie, een democratie waar de burger directer betrokken wordt bij het beleid, eindelijk volwassen is geworden. Ook bij Groen&Co staat die participatieve benadering centraal. Meer nog, het is de slogan waarmee Groen&Co naar de kiezer trekt: “Samen beslissen, creatief besturen”. De laatste nieuwsbrief …

Participatief besturen: praatbaraken of luistergroepen? Lees verder »

Scroll naar top