Inspraak boert achteruit in Kruisem. Groen&Co vraagt een ommekeer.

De partij Groen&Co zag haar voorstellen voor meer inspraak de voorbije gemeenteraden steeds weggestemd.  “We willen de inspraak van de burgers in Kruisem verhogen”, zegt Groen&Co gemeenteraadslid Peter Depauw. “Helaas stellen we vast dat het nu de verkeerde kant opgaat.”

Meer inspraak was één van de hoofdredenen voor het oprichten van een nieuwe partij Groen&Co in de fusiegemeente. De voorbije gemeenteraden deed Groen&Co verschillende voorstellen voor meer inspraak door en betrokkenheid van Kruisemnaren. De partij stelt verder nog dat inspraak voor het CD&V gemeentebestuur geen uitgangspunt lijkt, maar enkel wordt gebruikt en toegelaten wanneer het hen uitkomt.

Peter Depauw: “We stelden voor om met een burgerbudget te starten waarbij inwoners projecten kunnen indienen die het leven in een straat of buurt nog aangenamer maken. Voor Groen&Co is dit een goeie manier om in te spelen op de noden van inwoners en zo de kloof tussen de lokale politiek en burgers te verkleinen. Maar de meerderheid vond deze mogelijkheid voor meer participatie blijkbaar niet nodig. Jammer, want in vele steden en gemeenten is de trendbreuk ingezet richting méér participatie. Ook voor de VVSG en regionale overheden is dit de weg vooruit.”

Het was vooral bij het reglement op inspraak dat Depauw’s verbazing groot was. Zo’n reglement bepaalt het recht aan burgers om een agendapunt aan de gemeenteraad toe te voegen. Het gemeentebestuur stelde voor om het oude reglement waarbij  voor zo’n agendapunt handtekeningen van 2% van de inwoners nodig waren, op te trekken tot maar liefst 10%. “Ik viel bijna van mijn stoel. Onbegonnen werk is dat. Zijn wij dan echt de enige gemeente in Vlaanderen waar de mogelijkheid tot inspraak op de gemeenteraad achteruit boert? Het contrast kon niet groter zijn met het vragenkwartier voor burgers wat onze partij voorstelde”, besluit Depauw.

Ook op andere vlakken vindt Groen&Co dat de belofte van het bestuur voor meer inspraak wat achterwege blijft. Vanessa Badisco: “Kijk maar naar bijvoorbeeld het afschaffen van de palliatieve zorgpremie en het vaststellen van de mantelzorgpremie. Dat zijn beslissingen die door het gemeentebestuur niet eens voorgelegd werden aan de ouderenadviesraad. Nochtans is dit dé plek waar inspraak van onderuit echt voor de hand ligt. Erg jammer. ” Vanessa Badisco hoopt dat andere punten wel een eerlijke discussie kunnen krijgen op de verschillende adviesraden. “Want participatie is niet enkel een gemeentebestuur dat beschikbaar is en informeert. Wij zien dit meer in de richting van co-creëren en zelfs mee beslissen. En in dorpsraden zien we zelfs de sleutel voor een geslaagde fusie”, besluit Badisco.

Please follow and like us:
Scroll naar top