Amendement B aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren reglement op inspraak .

Amendement van Peter Depauw – raadslid

Toelichting amendement:

Het vorige Gemeentedecreet introduceerde de mogelijkheid voor inwoners om hun voorstellen en vragen in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad en om dat agendapunt ook zelf toe te lichten tijdens de zitting. Dat Gemeentedecreet legde daarvoor een handtekeningendrempel op. Het verzoek had de steun nodig van ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners, zoals voor Kruisem het geval is.

De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het vastleggen van een procedure en voorwaarden wordt aan de lokale autonomie overgelaten.

We zien een evolutie in vele steden en gemeente naar een lagere drempel voor inspraak zoals een vragenkwartiertje voorafgaand aan de gemeenteraad of een handtekeningendrempel van zelfs enkele tientallen handtekeningen.

De in het reglement voorgestelde recht aan burgers om een agendapunt toe te voegen dat moet ondersteund worden door minstens 10% van de inwoners ouder dan 16 jaar komt neer op een vereiste van meer dan 1250 handtekeningen. Deze drempel lijkt ons veel te hoog.

We stellen voor om de vorige handtekeningendrempel van 300 inwoners voor een gemeente van de omvang van Kruisem te handhaven. Hoewel we dit best nog een hoge drempel vinden, hopen we dat zo’n regeling door alle fracties kan ondersteund worden.

In het kader hiervan stellen wij onderstaande aanpassingen voor:

Tekstwijziging/aanvulling op reglement (zie onderlijnde woorden)

[…]

VOORSTELLEN EN VRAGEN VAN BURGERS

Artikel 1

  1. Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het verzoek om een agendapunt toe te voegen moet ondersteund worden door minstens 10% 300van de +16 jarigen.

[…]

Please follow and like us:
Scroll naar top