Amendement aan agendapunt 8 ‘Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur: goedkeuren statuten.’ (GR 08/4/19)

Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur: goedkeuren statuten.

Amendement van Peter Depauw – raadslid

Toelichting amendement:

De samenstelling van de Minaraad uit het voormalige Zingem lag meer in lijn met de bepalingen zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die de Vlaamse overheid afsloot met de Gemeenten. Dit was voor vele lokale minaraden en milieuraden de basis voor de samenstelling zoals vaak op vandaag nog aanwezig bij de steden en gemeenten in Vlaanderen. Daarin werd bepaald dat deze raad voor tenminste een derde van de milieuraad bestaat uit leden van de lokale milieu- en natuurverenigingen.

Deze bepaling was toen de enige vereiste qua samenstelling naast de bepaling dat mannen en vrouwen voor ten minste een derde vertegenwoordigd dienen te zijn.

Gezien er in de voorgelegde statuten gekozen wordt voor een nominatieve samenstelling (en geen minimaal/maximaal aantal) van de stemgerechtigden, stellen we voor om het aantal stemgerechtigde leden van lokale milieu- en natuurverenigingen op te trekken tot 6, wat overeenkomt met het gebruikelijke minimum van 1/3 van de stemgerechtigden.

In het kader hiervan stellen wij onderstaande aanpassingen voor:

Tekstwijziging/aanvulling op reglement (zie onderlijnde woorden)

[…] 

Artikel 1- stemgerechtigde leden zijn :

1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek.

Tot stemgerechtigd wordt uitgenodigd:

Milieu- en natuurverenigingen 3 vertegenwoordigers 6 vertegenwoordigers
Jachtverenigingen 1 vertegenwoordiger
Onderwijsinstellingen 1 vertegenwoordiger
socio-culturele organisaties en vormingsorganisaties 2 vertegenwoordigers
landbouworganisaties 2 vertegenwoordigers
beroepsgroepen – en organisaties, werkgevers 1 vertegenwoordiger
beroepsgroepen – en organisaties, werknemers 1 vertegenwoordiger

 

2) Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur : 3 milieudeskundigen (personen die een werkervaring hebben met de milieuthema’s).

[…]

Please follow and like us:
Scroll naar top