Amendement aan agendapunt 3 ‘reglement kermisactiviteiten’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren van het gemeentelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

Amendement van Martje Verbeeck – raadslid

Toelichting amendement:

Kermissen zijn een plaats van amusement en vertier voor jong en oud. Om dit voor iedereen aangenaam en veilig te houden, is een duidelijk reglement hiervoor belangrijk.

Vanuit Groen&Co vinden we dit geen plaats voor dieren. Een kermisomgeving is lawaaierig en stresserend voor dieren vanwege o.a. de muziek van de attracties, het geschreeuw van kinderen, de felle en flitsende verlichting. Dit staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van dieren.
De meest voorkomende attracties met dieren zijn ponymolens. Het draaien van rondjes maakt deze dieren afgestompt en apathisch. Vaak zijn ze buiten de werkuren gehuisvest in de vrachtwagen, al dan niet aangebonden, of in een klein, met dranghekkens afgezet plekje op harde ondergrond. Ook de constant wisselende en onervaren “ruiters” kunnen de pony’s schade toebrengen.

Momenteel zijn in Kruisem geen attracties met dieren die een abonnement hebben op een van de kermissen. Dit willen we dan ook zo houden door de toevoeging van het artikel waar een verbod op kermisattracties met dieren.
Steden zoals Gent, Antwerpen, Leuven en Oudenaarde maar ook kleinere gemeenten zoals Beersel, Denderleeuw voerden zo’n verbod reeds in. Hopelijk wordt Kruisem de volgende… ?

In het kader hiervan stellen wij onderstaande aanpassingen voor:

Tekstwijziging/aanvulling op reglement (zie onderlijnde woorden)

[…]

Artikel 3: voorwaarden inzake toewijzing van de standplaatsen (Wet art. 8 §2, art. 10§1 en KB art.4§2 en art.10)

3.1 kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel

[…]

Daarenboven dient de aanvrager het bewijs te leveren dat:

  • De kermisattractie of de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen inzake burgelijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
  • De kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
  • De kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie;
  • De vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

[…]

3.3 kermisattracties met dieren:

Vanaf heden worden op de kermissen in Kruisem geen attracties met levende dieren meer toegelaten. Dit gezien het belang van het welzijn van dieren, wat niet te verenigen valt met de niet-natuurlijke omgeving en prikkelbronnen, die kermisfestiviteiten onvermijdelijk met zich meebrengen.

Please follow and like us:
Scroll naar top