VRAAG M.B.T. LEEGSTAND (GR 11/3/19)

SCHRIFTELIJKE VRAAG M.B.T. LEEGSTAND

Vanessa Badisco – raadslid

Toelichting:

  1. Goedkeuren reglement tot opmaak en bijhouden van het gemeentelijk leegstandsregister.
  2. Goedkeuren belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen (termijn 2019 tot en met 2025).

Naast het invoeren van een heffing op leegstaande gebouwen en woningen en het bijhouden van een inventaris kunnen we als gemeente ook stimulerende maatregelen opzetten om de leegstand tegen te gaan. Met als doel om het ruimtelijk rendement in Kruisem te verhogen:

  • Welke stimulerende maatregelen zullen er genomen worden? Is er een mogelijkheid voor ondersteuning of worden er gesprekken gevoerd met eigenaars van niet gebruikte gebouwen/woningen om de redenen te achterhalen en informatie te verschaffen over premies, e.a? Kan er actief gezocht worden naar partners voor de invulling van leegstaande panden?
  • Welk stimulerend beleid wordt er gevoerd omleegstaande woningen of gebouwen weer aantrekkelijk te maken voor bewoning, bijvoorbeeld door een premie te voorzien voor ‘wonen boven winkel’.
  • Zijn tijdelijke invullingen van gebouwen te overwegen indien de optie zich voordoet: een voor lange tijd leegstaand gebouw, kan in tussentijd gebruikt worden (zie voorbeelden in meer stedelijke context: ontmoetingsruimte, pop-up, kunst-of muziekruimte, expo,…)
Please follow and like us:
Scroll naar top