Informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT.

Informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving.

Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid

Toelichting:

N.a.v. het in 2014 goedgekeurde jachtadministratiebesluit is sinds 2017 via geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden beschikbaar. Voor onze gemeente blijkt dat bijna gans Kruisem werd ingekleurd als jachtgebied. Scholen, speeltuintjes, jeugdlokalen, voetbalvelden, parochiezalen, en hele woonwijken zijn ingekleurd als jachtgebied. Net zoals heel veel woonwijken liggen ook belangrijke gemeentelijke ontmoetingsplaatsen volledig in jachtgebied.

Aanleiding van dit voorstel waren onder meer berichten van bezorgde inwoners van zowel Zingem als Kruishoutem over de jacht dit jaar. Schoten zéér kortbij, hagel gevonden op privégrond, …  Uiteraard zijn bovenstaande de uitzonderingen en is dit zeker geen veralgemening t.o.v. de jagers die de jachtwet goed naleven. We willen hierbij geenszins het beeld schetsen dat men op speelterreinen loopt te jagen.

Het is vooral belangrijk dat de jacht steeds op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt (dus in een goed afgezonderde zone) en volgens de regels en de geest van de jachtwetgeving plaatsvindt. Dat is in ieders belang. En dat inwoners altijd veilig kunnen vertoeven in onze gemeente. Het is aangewezen dat de gemeente haar burgers hierover informeert.

Als gemeente zouden we daarnaast ook een voorbeeldrol kunnen opnemen door voor de gemeentelijke eigendommen na te gaan of het opportuun is om bepaalde eigendommen (Scholen, speeltuintjes, jeugdlokalen, voetbalvelden, parochiezalen) te laten uitkleuren.

Voorstel van beslissing:

De gemeente informeert via gemeenteblad en website Kruisemse inwoners over het bestaan van de jachtplannen en jachtwetgeving en wat je als burger kan ondernemen om je woning en tuin als jachtgebied te laten ‘uitkleuren’.

Een goede aanvulling hierop is te linken naar de pagina van de Vlaamse overheid www.natuurenbos.be/wildbeheer  waar een overzichtelijke FAQ staat over jacht en de jachtwetgeving.

Please follow and like us:
Scroll naar top