Opcentiemen (GR 14/1/19)

punt 7 – Goedkeuren opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen – termijn 2019 tot en met 2025.

Vragen van Vanessa Badisco – raadslid

Sinds het decreet (2017) inzake het beleid rond verwaarloosde woningen en gebouwen en ongeschikte en/of onbewoonbare woningen werd de bevoegdheid om verwaarloosde woningen en gebouwen te bestrijden overgebracht naar de gemeenten. Hierdoor verkregen de gemeenten volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden (o.a. hanteren van heffing).

VRAGEN

  1. Is er een gemeentelijk reglement over verwaarlozing van woningen/gebouwen beschikbaar?  Wanneer spreken we van ‘verwaarlozing’? Welke inventarisatiemethode en criteria worden er gehanteerd? Wat is de procedure voor registratie?
  2. Is er een register beschikbaar van verwaarloosde woningen en gebouwen van de voorbije twee jaren?
  3. Welk ander gemeentelijk beleid wordt uitgestippeld om verwaarlozing van woningen of onbewoonbare woningen tegen te gaan? Waar en door wie wordt notie genomen van een verwaarloosde woning/gebouw? Gebeurt er op regelmatige basis een screening van woningen?  Wordt er ondersteuning aangeboden aan burgers om uit de situatie te geraken?
Please follow and like us:
Scroll naar top