Uitkleuren jachtgebied (GR 14/1/19)

Voorstel voor bijkomend agendapunt

Uitkleuren gemeentelijke eigendommen als jachtgebied, informeren van inwoners over jachtplannen en jachtwetgeving, voorstel om actie te nemen voor opschoning van de jachtgebieden in de dorpskernen van Kruisem

Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid

Toelichting

N.a.v. het in 2014 goedgekeurde jachtadministratiebesluit is sinds 2017 via www.geopunt.be de kaart met Vlaamse jachtgebieden beschikbaar. Voor onze gemeente blijkt dat bijna gans Kruisem werd ingekleurd als jachtgebied. Scholen, speeltuintjes, jeugdlokalen, voetbalvelden, parochiezalen, en hele woonwijken zijn ingekleurd als jachtgebied. Enkele voorbeelden van gemeentelijke eigendommen gelegen in jachtgebied in Kruishoutem: De gemeenteschool in de Marolle, Het gemeentelijk natuurreservaat Vuylbroeck, Scouts en Gidsen Inch Allah, de lokalen van KSA en JNM, zelfs het Nieuw Plein. Enkele voorbeelden van gemeentelijke eigendommen gelegen in jachtgebied in Zingem: de uitbreiding van het speelbos; speeltuin aan de Boterhoek Ouwegem Pastorietuin, buurthuis en De Griffel, speelterrein in Huise,… Net zoals heel veel woonwijken liggen deze belangrijke ontmoetingsplaatsen dus volledig in jachtgebied.
Aanleiding van dit voorstel waren onder meer berichten van bezorgde inwoners van zowel Zingem als Kruishoutem over de jacht dit jaar. Schoten zéér kortbij, hagel gevonden op privégrond, … Uiteraard zijn bovenstaande de uitzonderingen en is dit zeker geen veralgemening t.o.v. de jagers die de jachtwet goed naleven. We willen hierbij geenszins het beeld schetsen dat men op speelterreinen loopt te jagen.

Het is vooral belangrijk dat de jacht steeds op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt (dus in een goed afgezonderde zone) en volgens de regels en de geest van de jachtwetgeving plaatsvindt. Dat is in ieders belang. En dat inwoners altijd veilig kunnen vertoeven in onze gemeente. Als gemeente kunnen we hier alvast een voorbeeldrol opnemen voor de gemeentelijke eigendommen.

VOORSTEL VAN BESLISSING:

  1. Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de openbare domeinen in eigendom van de gemeente en het OCMW te laten ontkleuren als jachtgebied.
  2. Het gemeentebestuur informeert via gemeenteblad en website Kruisemse inwoners over het bestaan van de jachtplannen en wat je als burger kan ondernemen om je woning en tuin als jachtgebied te laten ‘uitkleuren’. Een goede aanvulling hierop is te linken naar de pagina van de Vlaamse overheid www.natuurenbos.be/wildbeheer waar een overzichtelijke FAQ staat over jacht en de jachtwetgeving.
  3. Het gemeentebestuur gaat na – eventueel in samenwerking met Hubertusvereniging Vlaanderen – hoe een opschoning van het jachtgebied in 9 dorpskernen kan gebeuren. Sommige dorpskernen en woonwijken staan volledig als jachtgebied ingekleurd.

Er wordt door de fractie gevraagd om voor de 3 bovenstaande voorstellen van beslissing van deze aanvullende dagorde voor elk apart over te gaan tot een beslissing na beraadslaging.

Please follow and like us:
Scroll naar top