Dagelijks bestuur (GR 14/1/19)

punt 3 – Dagelijks beheer van de gemeente: vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur”.

Voorstel amendement punt 3 van de voorgestelde agenda van de gemeenteraad van 14 januari 2019 (klik hier voor agenda).

Amendement van Peter Depauw – raadslid

Toelichting amendement

We beamen dat een voldoende ruime invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ wenselijk en zinvol is om de dagelijkse bedrijfsvoering van het gemeentebestuur en het Ocmw vlot te laten verlopen. We onderschrijven de voorgestelde omschrijving voor wat betreft bedragen hoger dan 30.000 EUR voor opdrachten waarvoor kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget.

Echter, voor alle uitgaven inzake exploitatiekosten vinden we dat een billijke drempel aangewezen is om zo grotere dossiers van exploitatie en eventuele meerjarige contracten op de gemeenteraad voor te leggen, te bespreken en vervolgens goed te keuren of wijzigen. Een drempelwaarde die niet te laag en niet te hoog mag liggen om een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds een vlotte interne werking en anderzijds de meerwaarde om de inhoudelijke belangrijke dossiers aan de gemeenteraad voor te leggen. Zo kan de gemeenteraad haar controle-opdracht beter invullen.

AMENDEMENT MBT VOORSTEL VAN BESLISSING

Onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt verstaan:

Alle opdrachten waarvoor kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget en waarvan het bedrag valt onder het toepassingsgebied van art. 42 § 1 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), in combinatie met art. 90 van het KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodieke aanpasbare drempel van thans 144.000,00 EUR excl. btw)

Alle opdrachten waarvoor kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag vermeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (thans : 30.000 EUR excl. BTW).

Please follow and like us:
Scroll naar top